28 Şubat 2011 Pazartesi

Osseointegrasyon nedir? (Diş implantı ile kemik bağlantısı)

Osseointegrasyon implantların kemik içindeki iyileşmelerine denir. Titanyum implant ile çene kemiği arasında başka hiçbir doku bulunmadan gerçekleşen sıkı bağlantıya osseointegrasyon denir. Bu bağlantı implantın yerleştirildiği seans oluşmaya başlayan kemik iyileşmesi mekanizması sayesinde gerçekleşir. Üç hafta sonra bu implant ile kemik arasında oluşacak sıkı bağlantının iskeleti oluşur (woven kemiği). Bu kemik sağlam kemikten daha kırılgan ve zayıftır. Bu nedenle bu aşamada yapılan implantüstü dişlerde (immediyat yükleme) implant kayıp riski fazladır. Bu iskelet kemik 1. aydan itibaren sağlam kemik yapısına dönüşmeye başlar. İmplant üzerine protez yerleştirilmesi için alt çenede 1,5 ay, üst çenede de 3 ay beklemek yeterlidir. 

Osseointegrasyonun histolojik görüntüsü. 

26 Şubat 2011 Cumartesi

Kemik grefti ameliyatı

Bugün Doç Dr. Kemal Uğurlu üst ve alt çenede implant yerleştirmek için yeterli kemik miktarı bulunmayan bir hastamıza kemik grefti operasyonu yaptı. Ben de operasyonda görev aldım. Genel anestezide yapılan bu ameliyatta kalça kemiği grefti uygulandı. Üst çenede hiç dişi olmayan hastaya, sabit implant yerleştirilecek miktarda kemik grefti sağlanabildi. Aynı zamanda alt çene arka bölgelerde ileri derecede kemik erimesi bulunan hastaya arka bölgelere alt çene sinirine zarar vermeden implant  yapılabilmesi için yeterli miktarda kemik eklemesi gerçekleştirildi. Bu ameliyat sayesinde yapay kemik tozlarına gerek kalmadan  hastanın kendi kemiği kullanılarak daha kaliteli bir kemik dokusu elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kaliteli kemik dokusu sayesinde implantların iyileşmesi  daha hızlı olacak ve çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklılığı artacak. Hasta bir gece hastanede yattıktan sonra ertesi gün evine gidebilecek. 4 ay sonra kemik dokusunun iyileşmesinin ardından, kemik içi diş implantlarını yerleştirmeyi planlıyoruz. Vakanın başlangıç ve bitiş fotolarını bu blogda yayınlayacağım. 

24 Şubat 2011 Perşembe

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 5


Oral İmplantolojide Bifosfonat Kullanımı İle İlgili Çalışmalar: 

Bell &Bell ‘in 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada 6 aydan 11 yıla kadar değişen zaman aralıklarında, oral bifosfonat kullanan 42 hastaya toplam 101 adet kemik içi implant uygulanmıştır. İlaç kullanımı bildirilmiştir. İmplant kaybı,periodontal indeksler, kemik rezorpsiyonu ve osteonekroz oluşumu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak toplam 5 implant kaybı (%95 başarı) gözlenmiştir. Hiçbir hastada osteonekroz oluşumu bildirilmemiştir (12).

Grant ve arkaaşlarının 2008 yılında yaptıkları bir çalışmaya, implant uygulaması öncesi alendronate, risendronate,ibandronate kullanan 89 hasta ve implant tedavisi sırasında bifosfonat kullanan 1319 hasta dahil edilmiştir. Birinci grupta uygulanan 468 implantta başarı oranı %99.5, ikinci grupta uygulanan 1450 implantta başarı %99 olarak bildirilmiştir (13).

Fugazotto ve arkadaşlanın 2007 yılında yaptıkları bir çalışmada ise ortalama 3.3 yıldır alendronate veya risendronate kullanan (70 mg veya 35 mg haftada) 51 ve 83 yaşları arası toplam 61 hastaya, 169 implant uygulanmıştır. 12-24 ay takip edilen vakalarda osteonekroz oluşumu gözlenmemiştir, implant başarı oranı da %100 olarak bildirilmiştir(9).

Kaynaklar:
1. Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
2. Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the Posterior Mandible after Implant Insertion: A Clinical and Histological Case Report.Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Aug 3.
3. Marx R, Oral & Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws: History, Etiology, Prevention, and Treatment, Quintessence Publishing (IL); 1st edition (December 1, 2006)
4. Shabestari GO, Shayesteh YS, Khojasteh A, Alikhasi M, Moslemi N, Aminian A, Masaeli R, Eslami B, Treister NS Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]
5. Serra MP, Llorca CS, Donat FJ. Oral implants in patients receiving bisphosphonates: a review and update Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Dec 1;13(12):E755-60.
6. Kasai T, Pogrel MA, Hossaini M. The prognosis for dental implants placed in patients taking oral bisphosphonates. J Calif Dent Assoc. 2009 Jan;37(1):39-42.
7. Torres J, Tamimi F, Garcia I, Herrero A, Rivera B, Sobrino JA, Hernández G.Dental implants in a patient with Paget disease under bisphosphonate treatment: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Mar;107(3):387-92.
8. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. J Oral Maxillofac Surg 65:369, 2007
9. Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices.J Periodontol. 2007 Sep;78(9):1664-9
10. Wang HL, Weber D, McCauley LK. Effect of long-term oral bisphosphonates on implant wound healing: literature review and a case report. J Periodontol. 2007 Mar;78(3):584-94.
11. Brooks JK, Gilson AJ, Sindler AJ, Ashman SG, Schwartz KG, Nikitakis NG. Osteonecrosis of the jaws associated with use of risedronate: report of 2 new cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Jun;103(6):780-6.
12. Bell, B.M. & Bell, R.E. (2008) Oral bisphosphonates and dental implants: a retrospective study. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 66: 1022–1024.
13. Grant, B.T., Amenedo, C., Freeman, K. & Kraut, R.A. (2008) Outcomes of placing dental implants in patients taking oral bisphosphonates: a review of 115 cases. Journal of Oral Maxillofacial Surgery 66: 223–230.

23 Şubat 2011 Çarşamba

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 4


Bifosfonatlar uzun yıllardan beri kullanılmalarına karşın ilk olarak 2003 yılında Marx 36 hastada çene kemiklerinde görülen ve klinik olarak osteoradyonekroz  ve osteomyelitten farklılık gösteren osteonekroz rapor edilmiştir(3). Literatürlerde rapor edilen en sık yan etkisi mandibula ve maksilllada avasküler kemik nekrozuyla karşılaşılmasıdır. Bunun yanında vücutta diğer kemiklerde böyle bir durumla karşılaşılmamaktadır(9).
Çenelerin osteonekrozunu önlemek için serum CTX seviyeleri kontrol edilebilir. Ancak osteonekroz oluşumu ile serum CTX seviyeleri arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan bir çalışma bildirilmemiştir(10). Osteonekroz cerrahi müdahale sonrası ve özellikle nitrojen içerikli preparatların kullanımında gerçekleşbilir(1). Haftalar veya aylarca asemptomatik kalabilir. Erken radyografik belirtileri, lamina dura sklerozu, lamina dura kaybı ve periodontal ligamanın genişlemesi olarak bildirilmiştir(6,11). Alveolar prosesin hızı çok fazla olduğundan, çene kemikleri bifosfonatı daha çok absorbe eder. Böylece çenelerde yüksek konsantrasyonda bulunur. En çok toruslarda gözlenir. Toruslardaki yüksek turnover hızı, ince mukoza ve az damarlanma olmasından dolayı bifosfonata bağlı, osteonekroz toruslarda daha sık görülür(3). İntravenöz (iv) bifosfonat kullanımında (pamidronate, zoledronate) osteonekroz görülme riski daha çoktur. Yapılan bir çalışmada vakaların 28’inde diş çekimi sonrası görüldüğü bildirilmiştir (3). Oral kullanımda azot içerikli bfosfonatlarda (alendronate-fosamax)  osteonekrozun daha sık görüldüğü bildirilmiştir(3). Osteonekroz oluşan hastalarda implant uygulaması ve ileri cerahi teknikleri kontraendikedir (3).

Kaynaklar:
1.       Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
2.       Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the Posterior Mandible after Implant Insertion: A Clinical and Histological Case Report.Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Aug 3.
3.       Marx R, Oral & Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws: History, Etiology, Prevention, and Treatment, Quintessence Publishing (IL); 1st edition (December 1, 2006)
4.       Shabestari GO, Shayesteh YS, Khojasteh A, Alikhasi M, Moslemi N, Aminian A, Masaeli R, Eslami B, Treister NS Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]
5.       Serra MP, Llorca CS, Donat FJ. Oral implants in patients receiving bisphosphonates: a review and update Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Dec 1;13(12):E755-60.
6.       Kasai T, Pogrel MA, Hossaini M. The prognosis for dental implants placed in patients taking oral bisphosphonates. J Calif Dent Assoc. 2009 Jan;37(1):39-42.
7.       Torres J, Tamimi F, Garcia I, Herrero A, Rivera B, Sobrino JA, Hernández G.Dental implants in a patient with Paget disease under bisphosphonate treatment: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Mar;107(3):387-92.
8.       American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. J Oral Maxillofac Surg 65:369, 2007
9.       Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices.J Periodontol. 2007 Sep;78(9):1664-9 


İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 4


Bifosfonatlar uzun yıllardan beri kullanılmalarına karşın ilk olarak 2003 yılında Marx 36 hastada çene kemiklerinde görülen ve klinik olarak osteoradyonekroz  ve osteomyelitten farklılık gösteren osteonekroz rapor edilmiştir(3). Literatürlerde rapor edilen en sık yan etkisi mandibula ve maksilllada avasküler kemik nekrozuyla karşılaşılmasıdır. Bunun yanında vücutta diğer kemiklerde böyle bir durumla karşılaşılmamaktadır(9).
Çenelerin osteonekrozunu önlemek için serum CTX seviyeleri kontrol edilebilir. Ancak osteonekroz oluşumu ile serum CTX seviyeleri arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan bir çalışma bildirilmemiştir(10). Osteonekroz cerrahi müdahale sonrası ve özellikle nitrojen içerikli preparatların kullanımında gerçekleşbilir(1). Haftalar veya aylarca asemptomatik kalabilir. Erken radyografik belirtileri, lamina dura sklerozu, lamina dura kaybı ve periodontal ligamanın genişlemesi olarak bildirilmiştir(6,11). Alveolar prosesin hızı çok fazla olduğundan, çene kemikleri bifosfonatı daha çok absorbe eder. Böylece çenelerde yüksek konsantrasyonda bulunur. En çok toruslarda gözlenir. Toruslardaki yüksek turnover hızı, ince mukoza ve az damarlanma olmasından dolayı bifosfonata bağlı, osteonekroz toruslarda daha sık görülür(3). İntravenöz (iv) bifosfonat kullanımında (pamidronate, zoledronate) osteonekroz görülme riski daha çoktur. Yapılan bir çalışmada vakaların 28’inde diş çekimi sonrası görüldüğü bildirilmiştir (3). Oral kullanımda azot içerikli bfosfonatlarda (alendronate-fosamax)  osteonekrozun daha sık görüldüğü bildirilmiştir(3). Osteonekroz oluşan hastalarda implant uygulaması ve ileri cerahi teknikleri kontraendikedir (3).

Kaynaklar:
1.       Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
2.       Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the Posterior Mandible after Implant Insertion: A Clinical and Histological Case Report.Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Aug 3.
3.       Marx R, Oral & Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws: History, Etiology, Prevention, and Treatment, Quintessence Publishing (IL); 1st edition (December 1, 2006)
4.       Shabestari GO, Shayesteh YS, Khojasteh A, Alikhasi M, Moslemi N, Aminian A, Masaeli R, Eslami B, Treister NS Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]
5.       Serra MP, Llorca CS, Donat FJ. Oral implants in patients receiving bisphosphonates: a review and update Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Dec 1;13(12):E755-60.
6.       Kasai T, Pogrel MA, Hossaini M. The prognosis for dental implants placed in patients taking oral bisphosphonates. J Calif Dent Assoc. 2009 Jan;37(1):39-42.
7.       Torres J, Tamimi F, Garcia I, Herrero A, Rivera B, Sobrino JA, Hernández G.Dental implants in a patient with Paget disease under bisphosphonate treatment: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Mar;107(3):387-92.
8.       American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. J Oral Maxillofac Surg 65:369, 2007
9.       Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices.J Periodontol. 2007 Sep;78(9):1664-9 


21 Şubat 2011 Pazartesi

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 3


Bifosfonatların CTX (C-terminal telopeptid) seviyesini düşürdüğü bildirilmektedir. CTX seviyesi, osteoklastlar tarafından açığa çıkarılan kollajenlerin kandaki belirtecidir. Bu nedenle bifosfonat kullanan hastalarda kan C-terminal telopeptid seviyeleri (CTX)  kontrol edilmelidir. CTX seviyeleri, 300-600- pg/ml ise herhangi bir risk olmadığı bildirilmiştir. 150-299 pg/ml arası minimal risk, 101-149 pg / ml orta risk, 0-101 pg/ml yüksek risk olduğu bildirilmiştir .
Bifosfonat kullanımına bağlı olarak görülebilen en önemli kompliklasyonlardan biri çene kemiklerinde görülen osteonekrozdur.
Bifosfonat kullanımına bağlı osteonekrozun gelişmesinde lokal veya sistemik faktörlerin etkili olduğu bildirilmektedir.Lokal Risk Faktörleri
Sistemik Risk Faktörleri
Diş Çekimleri
Kemik Cerrahisi
Hareketli Protezlerin yarattığı travma
Oral enfeksiyonların varlığı
Kötü ağız hijyeni
İntravenöz bifosfonat kullanımı
Multiple myelom
Göğüs, karaciğer veya prostat kanserinin kemiğe metastazı

Tablo2: Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozun nedenleri20 Şubat 2011 Pazar

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 2


Bifosfonatların Etki Mekanizması:
Bifosfonatlar oral veya ıntaravenöz olarak kullanılabilen ilaçlardır (Tablo 1)Klasik olarak farmakolojik etkilerinde iki temel nokta anahtar rol oynar. Bunlar, kemikteki minerale afiniteleri ve osteoklastlar üzerindeki inhibitör etkileridir (2). Kemik rezorpsiyonunu inhibe ederler. Kemik turnover yani osteoklastların kemik rezorpsiyonu oluşturmasının ardından osteoblastların yeni kemik oluşturmasını ve yenilenmesini inhibe ederler. Serum kalsiyum seviyesini azaltırlar. Antiosteoklastik ve antirezorptif etki nedeniyle osteoklastların geri dönüşümsüz ölümü gerçekleşir (3).
Bifosfonatlar tüm kemik yüzeylerindeki mineral kristallerine bağlanırlar. Tekrarlanan dozlar sonucunda bifosfonat, kemik matriks üzerinde birikir. Kemiğin normal remodeling safhasında, osteoklastlar kemiği rezorbe ederler ve bifosfonatı hücre içine alırlar. Emilime uğrayan bifosfonat, osteoklast hücresi içinde isoprenoid difosfat lipidlerine dönüşür(4). Bu lipidlerin ortamda bulunmayıp osteoklastların hücre içine alınmış olması sonucu osteoklastların hücre ölümü gerçekleşir. Birçok azot içerikli bifosfonat bu şekilde etki eder(3).
Tablo 1: Oral veya intravenöz (iv)olarak uygulanan bifofonatlar

Oral yoldan kullanılan bifosfonatlar:

İ.V. kullanılan bifosfonatlar:

Alendronate (Fosamax,Andante,Bonacton, Bonemax,Osalen, Osteomax)
Pamidronate(aredia)
Risendronate(Actonel)
Zoledronate(Zometa)
İbandronate (Bonviva)
Etidronate(Didronel)    Nitrojen içermeyen
Etidronate
Cludronate(Bonefas)    Nitrojen içermeyen
Didronat
Tiludronate(Shelid)       Nitrojen içermeyen


Kaynaklar:
1.       Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
2.       Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the Posterior Mandible after Implant Insertion: A Clinical and Histological Case Report.Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Aug 3.
3.       Marx R, Oral & Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws: History, Etiology, Prevention, and Treatment, Quintessence Publishing (IL); 1st edition (December 1, 2006)
4.       Shabestari GO, Shayesteh YS, Khojasteh A, Alikhasi M, Moslemi N, Aminian A, Masaeli R, Eslami B, Treister NS Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]

19 Şubat 2011 Cumartesi

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 1


Kemiğin metabolik hastalıklarında bifosfonatlar oldukça yaygın kullanılan ilaçlardır. Bifosfonatlar osteoklastarı inhibe ederek kemik rezorsiyonunu engellemektedirler.  Osteoblast ve osteoklast dengesini ve yeni kemik oluşumun bozarlar. Dental implant uygulamalarında bifosfonat kullanan hastalar, bifosfonatların kemik yapımı ve kemik yıkımı mekanizmaları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı dikkatli değerlendirilmesi gereken vakalardır. Bu derleme çalışmasının amacı bifosfonat kullanımının implantoloji uygulamaları üzerine etkileri değerlendirilmesidir.

Bifosfonatlar inorganik pirofosfatazların analoglarıdır. Osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek kemik rezorpsiyonu engellerler. Bir yıl içinde bütün dünyada 190 milyondan fazla sayıda reçete edildiği bildirilmiştir(1). Osteoporöz tedavisinde, Paget hastalığı gibi kemiğin metabolik bozukluklarında, meme ve prostat kanserlerinde kemik metastazını engellemek amacıyla, multiple myeloma’da görülen osteolitik kemik lezyonlarının engellenmesi amacıyla, yine kemik malignensilerinde oluşabilecek patolojik kırıklardan korunmak ve buna bağlı oluşan ağrının tedavisinde kullanılmaktadırlar(1). Osteoklast inhibitör görevlerinden dolayı osteoblast ve osteoklast dengesini yani kemik turnover’ınıda bozarlar. Bu nedenle kemik iyileşmesi üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir (1). Oral implantoloji uygulamalarında bifosfonat kullanan hastalar, bifosfonatların turnover mekanizması üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı dikkatli değerlendirilmesi gereken vakalardır. Bu çalışmada bifosfonat kullanılmasının oral implantoloji uygulamaları zerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Kaynaklar: 
1.     Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.


14 Şubat 2011 Pazartesi

HANGİ DURUMLARDA İMPLANT YAPILIR?


          İmplantlar diş eksikliklerinin giderilmesi için uygulanan en modern ve sağlıklı yöntem olarak diş hekimliğinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Eksik dişlerin yerlerine çene kemiğin içine yerleştirilen titanyumdan yapılmış yapay diş kökleridir.  Tek diş eksikliklerinin komşu dişlere zarar vermeden giderilmesi için en iyi yöntemdir. Bunun yanında tam dişsizlik vakalarında hareketli protezin tutuculuğu arttırmak için ya da tam dişsiz ağızlarda sabit protez uygulamalarında, kısmi dişsizlik vakalarında hareketli protez yerine, sabit protez yapılması istendiğinde uygulanabilir. 

Uygulama alanları: 
  • Tek diş eksikliklerine
  • Total diş eksikliklerinde
    • Sabit protez uygulamasına destek için
    • Hareketli protez uygulamasına destek için
  • Kısmi diş eksikliklerinde
    • Sabit protez uygulaması için


Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda  olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına neden olabilmektedir. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemlerin çıkması kaçınılmaz olur. Diş implant uygulamaları ile mevcut çene kemiğinin erimesi durmakta, estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlar ömür boyu karşılanmaktadır. 

İmplant başarı kriterleri


Albrektsson ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada başarılı bir dental implantın taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanmıştır.
İmplantın mobil olmaması
Radyografide implant çevresinde radyolusent alanlar görülmemesi
İmplant bölgesinde ağrı, enfeksiyon, patolojik lezyonlar olmaması
Vertikal kemik kaybının implantın yerleştirilmesinden itibaren ilk 1 yıl içinde 1 mm’den, takip eden yıllarda 0,2 mm’den az olması
5 yılın sonunda başarı oranının minimum % 85; 10 yılın sonunda minimum % 80 olması
gerekmektedir .


Kaynak: Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11-2510 Şubat 2011 Perşembe

Diş İmplantları

Diş İmplantı nedir? 

Diş İmplantları uzun yıllardır modern diş hekimliğinde tam veya kısmi diş eksikliklerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan uzun dönem çalışmalarla, yerleştirilen dental implantların hastalarda estetik ve fonksiyon ihtiyaçların tümünün karşılanması sağlanmıştır.
Diş implantları çekilmiş dişlerin yerlerine yerleştirilen titanyumdan yapılmış özel üretim materyallerdir. Çekilmiş dişlerin yerlerine yerleştirildikten sonra doğal diş kökü gibi görev yaparlar ve komşu dişlere zarar vermeden, implantların üzerine diş yapılması mümkündür.