14 Şubat 2011 Pazartesi

İmplant başarı kriterleri


Albrektsson ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada başarılı bir dental implantın taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanmıştır.
İmplantın mobil olmaması
Radyografide implant çevresinde radyolusent alanlar görülmemesi
İmplant bölgesinde ağrı, enfeksiyon, patolojik lezyonlar olmaması
Vertikal kemik kaybının implantın yerleştirilmesinden itibaren ilk 1 yıl içinde 1 mm’den, takip eden yıllarda 0,2 mm’den az olması
5 yılın sonunda başarı oranının minimum % 85; 10 yılın sonunda minimum % 80 olması
gerekmektedir .


Kaynak: Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11-251 yorum: