19 Şubat 2011 Cumartesi

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 1


Kemiğin metabolik hastalıklarında bifosfonatlar oldukça yaygın kullanılan ilaçlardır. Bifosfonatlar osteoklastarı inhibe ederek kemik rezorsiyonunu engellemektedirler.  Osteoblast ve osteoklast dengesini ve yeni kemik oluşumun bozarlar. Dental implant uygulamalarında bifosfonat kullanan hastalar, bifosfonatların kemik yapımı ve kemik yıkımı mekanizmaları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı dikkatli değerlendirilmesi gereken vakalardır. Bu derleme çalışmasının amacı bifosfonat kullanımının implantoloji uygulamaları üzerine etkileri değerlendirilmesidir.

Bifosfonatlar inorganik pirofosfatazların analoglarıdır. Osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek kemik rezorpsiyonu engellerler. Bir yıl içinde bütün dünyada 190 milyondan fazla sayıda reçete edildiği bildirilmiştir(1). Osteoporöz tedavisinde, Paget hastalığı gibi kemiğin metabolik bozukluklarında, meme ve prostat kanserlerinde kemik metastazını engellemek amacıyla, multiple myeloma’da görülen osteolitik kemik lezyonlarının engellenmesi amacıyla, yine kemik malignensilerinde oluşabilecek patolojik kırıklardan korunmak ve buna bağlı oluşan ağrının tedavisinde kullanılmaktadırlar(1). Osteoklast inhibitör görevlerinden dolayı osteoblast ve osteoklast dengesini yani kemik turnover’ınıda bozarlar. Bu nedenle kemik iyileşmesi üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir (1). Oral implantoloji uygulamalarında bifosfonat kullanan hastalar, bifosfonatların turnover mekanizması üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı dikkatli değerlendirilmesi gereken vakalardır. Bu çalışmada bifosfonat kullanılmasının oral implantoloji uygulamaları zerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Kaynaklar: 
1.     Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder