20 Şubat 2011 Pazar

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 2


Bifosfonatların Etki Mekanizması:
Bifosfonatlar oral veya ıntaravenöz olarak kullanılabilen ilaçlardır (Tablo 1)Klasik olarak farmakolojik etkilerinde iki temel nokta anahtar rol oynar. Bunlar, kemikteki minerale afiniteleri ve osteoklastlar üzerindeki inhibitör etkileridir (2). Kemik rezorpsiyonunu inhibe ederler. Kemik turnover yani osteoklastların kemik rezorpsiyonu oluşturmasının ardından osteoblastların yeni kemik oluşturmasını ve yenilenmesini inhibe ederler. Serum kalsiyum seviyesini azaltırlar. Antiosteoklastik ve antirezorptif etki nedeniyle osteoklastların geri dönüşümsüz ölümü gerçekleşir (3).
Bifosfonatlar tüm kemik yüzeylerindeki mineral kristallerine bağlanırlar. Tekrarlanan dozlar sonucunda bifosfonat, kemik matriks üzerinde birikir. Kemiğin normal remodeling safhasında, osteoklastlar kemiği rezorbe ederler ve bifosfonatı hücre içine alırlar. Emilime uğrayan bifosfonat, osteoklast hücresi içinde isoprenoid difosfat lipidlerine dönüşür(4). Bu lipidlerin ortamda bulunmayıp osteoklastların hücre içine alınmış olması sonucu osteoklastların hücre ölümü gerçekleşir. Birçok azot içerikli bifosfonat bu şekilde etki eder(3).
Tablo 1: Oral veya intravenöz (iv)olarak uygulanan bifofonatlar

Oral yoldan kullanılan bifosfonatlar:

İ.V. kullanılan bifosfonatlar:

Alendronate (Fosamax,Andante,Bonacton, Bonemax,Osalen, Osteomax)
Pamidronate(aredia)
Risendronate(Actonel)
Zoledronate(Zometa)
İbandronate (Bonviva)
Etidronate(Didronel)    Nitrojen içermeyen
Etidronate
Cludronate(Bonefas)    Nitrojen içermeyen
Didronat
Tiludronate(Shelid)       Nitrojen içermeyen


Kaynaklar:
1.       Madrid C., Sanz M., What impact do systemicallay administrated bisphoshonates have on oral implant therapy? A systematic review, Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
2.       Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the Posterior Mandible after Implant Insertion: A Clinical and Histological Case Report.Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Aug 3.
3.       Marx R, Oral & Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws: History, Etiology, Prevention, and Treatment, Quintessence Publishing (IL); 1st edition (December 1, 2006)
4.       Shabestari GO, Shayesteh YS, Khojasteh A, Alikhasi M, Moslemi N, Aminian A, Masaeli R, Eslami B, Treister NS Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder