21 Şubat 2011 Pazartesi

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 3


Bifosfonatların CTX (C-terminal telopeptid) seviyesini düşürdüğü bildirilmektedir. CTX seviyesi, osteoklastlar tarafından açığa çıkarılan kollajenlerin kandaki belirtecidir. Bu nedenle bifosfonat kullanan hastalarda kan C-terminal telopeptid seviyeleri (CTX)  kontrol edilmelidir. CTX seviyeleri, 300-600- pg/ml ise herhangi bir risk olmadığı bildirilmiştir. 150-299 pg/ml arası minimal risk, 101-149 pg / ml orta risk, 0-101 pg/ml yüksek risk olduğu bildirilmiştir .
Bifosfonat kullanımına bağlı olarak görülebilen en önemli kompliklasyonlardan biri çene kemiklerinde görülen osteonekrozdur.
Bifosfonat kullanımına bağlı osteonekrozun gelişmesinde lokal veya sistemik faktörlerin etkili olduğu bildirilmektedir.Lokal Risk Faktörleri
Sistemik Risk Faktörleri
Diş Çekimleri
Kemik Cerrahisi
Hareketli Protezlerin yarattığı travma
Oral enfeksiyonların varlığı
Kötü ağız hijyeni
İntravenöz bifosfonat kullanımı
Multiple myelom
Göğüs, karaciğer veya prostat kanserinin kemiğe metastazı

Tablo2: Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozun nedenleriHiç yorum yok:

Yorum Gönder