17 Ekim 2011 Pazartesi

İmplant ve osteoporoz (Kemik erimesi) 7 (Sonuçlar)


Amerikan, Oral ve Maksillofasiyel Cerrahlar Birliği’nin  2007’deki bildirisinde  göre 3 yıldan az bifosfonat kullanımının implant uygulamaları için bir risk oluşturmadığı rapor edilmiştir. 3 yıldan fazla bifosfonat kullanımı veya 3 yıldan az ancak birlikte kortikostreoid kullanımı varsa, ilaca ara vermek gerekebildiği bildirilmiştir (sistemik sağlığı izin veriyorsa). Bunun yanında osteonekroz oluşmaması için 150 pg/ml den düşük olması gerektiği bildirilmiştir.
Sonuçlar:  
Bifosfonat kullanılmasının implant başarısını etkileyip etkilemediği sorusunun yanıtını mevcut literatürler ile vermek mümkün değildir. Kısa dönemli takip çalışmalarında yüksek başarı oranları bildirilirken uzun dönemli sonuçlar henüz yayınlanmamıştır. Klinikte Dental implant planlaması yapılırken dikkatli bir anemnez alınarak hastaların kullandıklara ilaçlara göre oluşabilecek riskler hakkında bilgi verilmesi doğru olacaktır.   

14 Ekim 2011 Cuma

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 6Konu ile ilgili çalışmalar:

Jeffcoat ve ark.  2006’da yaptıkları prospektif  bir çalışmada, alendronate ve risendronate kullanan 25 hastaya toplam 102 implant uygulanmıştır. İmplant tedavisinden önce bifosfanat kullanımı 1 ile 4 yıl arasındadır.25 hastadan oluşan kontrol grubunda ki sağlıklı hastalara toplam 104 adet implant uygulanmıştır. Ortalama 36 ay takip sonucunda hiçbir osteonekroz oluşmadığı bildirilmiştir. Bifosfanat kullanan hasta  grubunda implant  başarı oranı  %100 olarak rapor edilmiştir. Kontrol grubunda ise implant başarı oranı %99.2 dir.
Bu çalışmaların dışında literatürde bifosfanat kullanımı sırasında implant uygulanan vaka serileri yer almaktadır.  Shirota’nın  2009 yılında yayımladığı vaka raporunda implant uygulaması sonrası kemik metastazı nedeniyle i.v. bifosfanat olan bir hastada implant uygulandıktan sonra implant çevresi orstonekroz gelişimi gözlenmiştir.  
Favia ‘nın  2009 ‘ da yaptığı bir çalışmada Multiple Myeloma olan ve i.v. bifosfanat kullanan bir hastada 3 ay ilaca ara verilerek 2 adet implant uygulandığı bildirilmiştir. İmplant operasyonunda 4 ay sonra osteonekroz ve implant eksplantasyonu yapılmıştır. 

11 Ekim 2011 Salı

Tek diş için diğer dişlere yapılan saygısızlık

İki diş arasında bir implant yerleştirilerek uygulanan bir tedavidir tek diş implantlantları. Tabi ki tek diş ya da daha fazlası eksik olduğunda tedavi yöntemi değişmiyor ancak ben tek diş eksikliklerinde yapılan diğer uygulamalardan yana çok mutlu olmadığımdan tek diş implantlarını çok gerekli görüyorum. Tek diş eksikliklerinde yapılan geleneksel köprü protezlerinde sapasağlam olan komşu dişlerin her ikisinin de kesilerek ufaltılması ve köprü ayağı olarak kullanılması doğal dişlere yapılan büyük bir saygısızlık gibi geliyor bana. Tıpkı Boğaz köprüsü yapılırken her iki yakada yıkılan onca tarihi köşk ve yalı gibi. Oysa tek bir diş eksikliğinde o eksik bölgeye toplamda 20 dakikayı geçmeyen bir süre içinde bir adet implant yerleştirilse. 2 ay sonrasında da ölçü alınıp bir, iki prova sonrasında üzerine protezi yerleştirilse (diş takılsa) çok daha koruyucu bir tedavi yapılmış olmaz mı sizce de?
Aşağıdaki vakada ön bölgede bir diş eksikliği göreceksiniz. diğer komşu dişlere hiçbir işlem yapılmadan bir eksik bölgeye bir implant uygulandı.

Eksik diş bölgesi, bu bölgede köprü uygulaması ile doğal görüntü elde etmesi oldukça güçtür. Bekleme süresince hastaya geçici bir diş takıldı. (Maryland köprü)


İmplant uygulamasının ardından implant üzerinde zirkonyum post kullanıldı.


Vakanın bitiminde de zirkonyum kuron (kaplama) uygulandı.


İmplantın röntgen görüntüsü, Uygulanan implant ASTRA TECH DENTAL (İsveç) http://www.astratechdental.com/

İşte bu kadar basit ve komplikasyonsuz bir tedavi için, tek bir diş için diğer dişlere saygısızlık yapmaya değer miydi sizce?

Not: Vaka tamamen kendime aittir, fotolar bilgilendirme amaçlı kullanılmış olup hastanın onayı alınmıştır. Başka bir yerde izinsiz kullanımı yasaktır.

Dr. Esma MISIRLIOĞLU (Kütan)
Diş Hekimi- Oral İmplantoloji (İ.Ü. Diş Hek.Fak. Oral İmplantoloji A.B.D. Doktora mezunu)