14 Ekim 2011 Cuma

İmplant ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) 6Konu ile ilgili çalışmalar:

Jeffcoat ve ark.  2006’da yaptıkları prospektif  bir çalışmada, alendronate ve risendronate kullanan 25 hastaya toplam 102 implant uygulanmıştır. İmplant tedavisinden önce bifosfanat kullanımı 1 ile 4 yıl arasındadır.25 hastadan oluşan kontrol grubunda ki sağlıklı hastalara toplam 104 adet implant uygulanmıştır. Ortalama 36 ay takip sonucunda hiçbir osteonekroz oluşmadığı bildirilmiştir. Bifosfanat kullanan hasta  grubunda implant  başarı oranı  %100 olarak rapor edilmiştir. Kontrol grubunda ise implant başarı oranı %99.2 dir.
Bu çalışmaların dışında literatürde bifosfanat kullanımı sırasında implant uygulanan vaka serileri yer almaktadır.  Shirota’nın  2009 yılında yayımladığı vaka raporunda implant uygulaması sonrası kemik metastazı nedeniyle i.v. bifosfanat olan bir hastada implant uygulandıktan sonra implant çevresi orstonekroz gelişimi gözlenmiştir.  
Favia ‘nın  2009 ‘ da yaptığı bir çalışmada Multiple Myeloma olan ve i.v. bifosfanat kullanan bir hastada 3 ay ilaca ara verilerek 2 adet implant uygulandığı bildirilmiştir. İmplant operasyonunda 4 ay sonra osteonekroz ve implant eksplantasyonu yapılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder